Hệ thống website Vincom ShopHouse

Dự án Website Vincom Shophouse là cổng thông tin lớn nhằm giới thiệu các dự án trực thuộc Tập Đoàn Vingroup. Website được kiến trúc nhằm thể hiện lượng thông tin lớn về các dự án bất động sản của Vingroup