Hệ thống website của Tổng công ty Thái Sơn

Tổng Công Ty Thái Sơn là Doanh nghiệp lớn hoạt động đa dang nhiều ngành nghề, trong đó tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như Bất động sản, Xây Dựng, Vận chuyển, Thương Mại ...

Website Doanh nghiệp cần thể hiện được các thế mạnh trong các lĩnh vực hoạt động. Đồng thời làm rõ nội dung các dịch vụ, các thông tin liên hệ, giúp đối tác - khách hàng dễ dàng tìm được thông tin.