Dự án website NOVAGEN

- Về dự án website: novagen.vn là website về dịch vụ y tế Xét nghiệm ADN huyết thống. Sản phẩm website NOVAGEN đã đáp ứng yếu tố quan trọng nhất là thân thiện với người dùng trên cả máy tính và mobile. Đảm bảo trên website khách hàng có thể đặt mua dịch vụ xét nghiệm dễ dàng nhất, trong thời gian ngắn nhất.
- Website: https://novagen.vn/
- Thời gian thực hiện: 2021